Inlägg av: Gabriel Modéus

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för

Swedsoft på lanseringen av Kodboken.se

Kodboken.se Kodcentrum lansering

Förra veckan deltog Swedsoft genom Gabriel Modéus på Kodcentrums julmingel och lansering av Kodboken.se – en digital tjänst för barn

Innovationer är en global utmaning

Global utmaning

Eftersom där är en global utmaning så är samarbete mellan branscher, industri och akademi och mellan länder en viktig källa

Ny medlem – Emenda

Swedsoft välkomnar Emenda som ny medlem

Emenda beskriver det som att de har som mål att höja kvaliteten och säkerheten på svensk mjukvara. De berättar att ett medlemskap i

Combitech blir medlemmar i Swedsoft

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med cirka 1470 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Deras konsulter arbetar inom informationssäkerhet, systemintegration,

Ny medlem – Dag Folkesson

Dag Folkesson, Civilingenjör i Teknisk fysik vid KTH, som idag är pensionär har en lång bakgrund inom SAAB där han arbetat