Inlägg av: Gabriel Modéus

STEW, ECS och höstmöte

Software Technology Exchange Workshop, STEW STEW är Swedsofts årliga arrangemang där spännande talare från akademin presenterar sin intressanta forskning inom mjukvaruområdet.

Välkommen Hansoft!

Hansoft är ett företag som utvecklar verktyg för projektplanering, samarbete och ledning i organisationer som använder Agila metoder. Hansofts kunder

Swedsofts seminarium 2 oktober

Dagen började med en presentation av mjukvarans betydelse för Sverige och Swedsofts (ny)satsning. Stefan Andersson, ordf Swedsoft, introducerade området kring hur mjukvara

Ny medlem – ÅF

Tor Ericson, Manager Electronics Design, säger att ”ÅF har valt att bli medlemmar i Swedsoft för att vi ser att

Öppenhet i fokus för populär mjukvarukonferens

LUCAS-dagen arrangerades på Mobile Heights Center av det Vinnovasponsrade excellenscentrat EASE och forskargrupper inom mjukvaruforskning på Lunds Tekniska Högskola, tillsammans

IVA skriver om programmering i skolan

I artikeln tar flera av de intervjuade fram samma argument för datalogiskt tänkande i skolan, som Swedsoft nyligen har lyft