Kategoriserade inlägg: Föreningsnyheter

Swedsoft joins NESSI

NESSI is an industry-led organization working on the European level to promote “software, services, and data as key enablers to

Handlingar höstmöte 2018

Swedsofts höstmöte är som alltid öppet för alla intresserade, men endast medlemmar har rätt att rösta, med en röst per

Trevlig sommar!

Det har varit en spännande vår där mycket har hänt. Vi har bland annat haft ett antal event så som

Starcounter ny medlem

På Starcounter är man idag cirka 45 ingenjörer och systemvetare, med 13 olika nationaliteter, varav flera med doktorsgrad. Huvudkontoret och ledningen

Swedsoft värnar om personlig integritet

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får