Kategoriserade inlägg: Föreningsnyheter

Republify ny medlem i Swedsoft

”Medarbetarna på Republify har i genomsnitt 20 års erfarenhet av utbildning riktad mot yrkesverksamma inom såväl privat som offentlig sektor.

Swedsoft 2021

Vi tar tillfället i akt att sammanfatta ett år som trots speciella förhållanden varit fullt av aktiviteter! Konferenser, möten och

Vad är Swedsoft i framtiden?

Swedsofts kansli och styrelse arbetar just nu med att göra en total översikt av den strategiska verksamhetsplanen. Vi har därför

Nyhetsbrev maj 2021

Läs hela nyhetsbrevet här En ny styrelse valdes under vårmötet så ta gärna möjligheten att lära känna Swedsofts nya styrelseledamöter, Anna-Lena Strömsten och Joakim Wernberg,

Anna-Lena Strömsten, ny ledamot i styrelsen

Anna-Lena Strömsten

Anna-Lena är ekonom i grunden och startade sin karriär som entreprenör i IT-branschen. Hon har under sitt yrkesliv prövat på

Ny styrelse vald under Swedsofts vårmöte

Årets vårmöte, som genomfördes digitalt, startade med ett medlemsmöte där ordförande Richard Bunk och Swedsofts generalsekreterare Gabriel Modéus presenterade vad

Nyhetsbrev December 2020

I årets sista nyhetsbrev berättar vi lite om vad som är på gång i Swedsoft men även om några av