Kategoriserade inlägg: Rapporter

Så säkrar vi Sveriges position som mjukvarunation

För att säkerställa att Sverige fortsatt kan behålla en stark position i digitaliseringens framkant måste regelverk, utbildningssystem, forskning och näringsliv

Vikten av livslångt lärande

Tillsammans med en stor mängd medlemmar från företag, akademi och organisationer har den ideella föreningen Swedsoft tagit fram en rapport

Är du digital lille vän?

Digitalisering är ett ord på mångas tunga idag. Den innebär en långt större strukturomvandling än den som det proggades om