Taggade inlägg: Skolverket

Rapport från workshops om skolans digitalisering

Syftet med workshoparna var att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets styrdokument avseende

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för

Sveriges skolor ska bli mer digitala

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”it som pedagogiskt verktyg fortfarande [är] ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och