Taggade inlägg: Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering

Trevlig sommar!

Det har varit en spännande vår för Swedsoft. Mycket har hänt med nya medlemmar, projekt som rullat på och möten

Nyhetsbrev april 2017

Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev? Annars kan du anmäla dig här. Det är full gång i flera av våra

Hur digitaliserar vi skolan?

Det har varit två inspirerande dagar med många engagerade deltagare (i Stockholm närmare 100 och i Malmö runt 75). Många

Remissvar – Digitaliseringen av förskolan

För Swedsofts räkning har Stefan Andersson (Saab AB), Malin Rosqvist (Mälardalens högskola), Joke Palmkvist (Microsoft), Johan Ellborg (Microsoft) och Örjan

Rapport från workshops om skolans digitalisering

Syftet med workshoparna var att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets styrdokument avseende

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för