Sommarhälsningar från Swedsoft

Sommar och semestertider börjar nu närma sig men innan vi avslutar vill vi sammanfatta våren 2022 på Swedsoft.

Vårens möten och händelser

I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt gemensamma Vinnovafinansierade projekt, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet, den nya webbinarieserien Software inspiration for professionals. Till vår stora glädje så har också engagemanget och deltagandet varit högt under hela serien! Missa inte att anmäla dig till nästa tillfälle i september.

Den 27 januari bjöd vi in viktiga aktörer till Samling av Mjukvarusverige 2022. Den digitala workshopen resulterade i en rapport om hur yrkeshögskolan bättre kan stötta Sverige med mjukvarukompetens.

Den 26 april var alla medlemmar inbjudna till ett årsmöte där vi gick igenom året som gått genom Swedsofts verksamhetsberättelse, blickade framåt och inte minst valde en ny styrelse och ordförande till föreningen. Under årsmötet fick vi välkomna vår nya ordförande Stefan Frank, delägare i medlemsföretaget Favro och Sr. Director for Manufacturing på Oracle samt investerare i flera andra bolag. Till styrelsen välkomnade vi även Tobias Strandh från Republify. Republify, som är ett nybildat bolag bestående av personer som är och varit engagerade i Swedsoft, fick vi även välkomna som ny medlem i Swedsoft under våren.

Som vi rapporterade om förra året så genomförde styrelsen och kansliet ett arbete med att utveckla Swedsofts verksamhetsplan, vilken beslutades i slutet av förra året. I början av året gjordes även ett arbete med att tillgängliggöra verksamhetsplanen på engelska!

Inspel och remissvar

I början av februari lämnade vi in våra synpunkter på slutbetänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88). Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens. Här valde vi att ställa oss bakom Svenskt Näringslivs synpunkter samt Teknikföretagens tillägg till detta.

I juni skickade vi in våra synpunkter på European Commisson’s proposal for a regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (The Data Act).

Hösten på Swedsoft

Den 1 september lämnar Gabriel Modéus över stafettpinnen till en ny generalsekreterare, som vi presenterar lite längre fram.

Under september kommer vi starta upp Swedsoft Expert Network med syfte att skapa kunskapsutbyte mellan våra 49 medlemmar och era experter inom specifika frågeställningar! Det finns fortfarande platser kvar i grupperna så passa på att anmäla er nu!

Den 27 oktober är det dags för Lindholmen Software Development Day 2022 som kommer hållas på Lindholmen Conference Center där Swedsoft är en av arrangörerna.

Den 15 november är det äntligen dags för årets STEW med temat The release is not the end – mastering the software lifecycle. Programmet är färdigt och kommer släppas i samband med att registreringen öppnar efter sommaren.

Nu ser vi fram emot en varm och skön sommar och sen så småningom en höst full av aktiviteter!


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras