Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med

The Software engineer of the future

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema:

Höstwebbinarier på tema mjukvara

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er idag: Technical Debt Benchmark – Focus where the pain is 🗓️ Date:

Software Technology Exchange Workshop 2023

Årets tema är The Software engineer of the future och vi kommer att utforska flera intressanta ämnen som Volvo cars